Palvelut

 

Maanrakennusurakointi

 • Kokonaisurakointi

 • Maarakentaminen

 • Talonpohjat, pihamaat ja pihojen suunnittelu

 • Teiden teko ja peruskunnostukset

 • Kunnallistekniset työt (vesihygieniapassit löytyy)

 • Kiinteistön salaojitus- ja ulkopuoliset viemärityöt

 • Purkutyöt

 • Rikotus / vasarointi

 • Jyräystyöt valssijyrällä

 • Täryjen vuokraus

 • Seulontatyöt seulakauhalla

 • Kaapelointityöt 

 • Lapiomiestyöt / kuskin vuokraus

 

Kuljetukset

 • Maan- / louheen ajo

 • Sorat, murskeet, multa- ja täytemaat

 • Koneiden siirrot

 • Lumien auraukset ja poiskuljetukset